MPK Gniezno

17/08/2022

ZMIANA TARYFY OPŁAT

Z dniem 1 września 2022r. zmianie uległa wysokość opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Gnieźnie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przewozowego, niewykorzystane bilety jednorazowe w formie papierowej podlegają wymianie w punkcie sprzedaży biletów przy ul. Pocztowej przez okres 45 dni od daty wprowadzenia zmiany, za stosowną dopłatą. Po tym terminie bilety o nieaktualnych nominałach stracą ważność.

Bilety okresowe (10-cio i 60-cio dniowe) zakupione przed dniem wejścia w życie nowej taryfy opłat, któtych ważność przypada na okres obowiązywania starej i nowej taryfy opłat sprzedawane są wg starej taryfy. Natomiast bilety okresowe zakupione przed wejściem w życie nowej taryfy opłat, których ważność przypada na okres obowiązywania nowej taryfy opłat, sprzedawane są wg nowej tartyfy opłat.