Cennik

Ceny biletów obowiązujące od 1 marca 2016 r.

Bilety jednorazowe

 Lp.  

 Rodzaj biletu

Cena biletu

 normalnego [zł]  

Cena biletu

 ulgowego [zł]  

 1.

 Bilet jednorazowy

2,70

1,35

 2.

 Bilet 60 min *

4,00

2,00

 3.

 Bilet 24h *

10,00

5,00

 4.

 Bilet jednorazowy rodzinny  

7,00

-

* Bilet dostępny jedynie u prowadzącego pojazd oraz w systemach
  dystrybucji elektronicznej (przez telefon komórkowy i przez internet)

 

Bilety okresowe

 

 Lp. 

 Rodzaj biletu

Cena biletu

 normalnego [zł] 

Cena biletu

  ulgowego [zł] 

 1.

 Bilet miesięczny imienny na 1 linię

68,00

34,00

 2.

Bilet miesięczny imienny na 2 linie 84,00 42,00

 3.

 Bilet miesięczny imienny sieciowy

92,00

46,00

 4.

 Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela

135,00 -

 5.

 Bilet miesięczny wakacyjny

34,00

-

 6.

 Bilet 10-cio dniowy imienny na 1 linię

30,00 15,00

 7.

 Bilet 10-cio dniowy imienny na 2 linie

34,00

17,00

 8.

 Bilet 10-cio dniowy imienny sieciowy

38,00

19,00

 9.

 Bilet 60-cio dniowy imienny na 1 linię

128,00

64,00

 10.

 Bilet 60-cio dniowy imienny na 2 linie

152,00

76,00

 11.

 Bilet 60-cio dniowy imienny sieciowy

168,00

84,00

 12.

 Bilet kwartalny imienny na 1 linię

190,00 95,00

 13.

 Bilet kwartalny imienny na 2 linie

230,00

115,00

 14.

 Bilet kwartalny imienny sieciowy

250,00

125,00

 15.

 Bilet studencki imienny sieciowy

-

200,00

 16.

 Bilet miesięczny zintegrowany sieciowy** 

70,00

35,00

17.

 

 Bilet miesięczny imienny na 1 linię
  Rodzina 3+

51,00 17,00 
18.  Bilet miesięczny imienny na 2 linie
  Rodzina 3+
63,00  21,00 
19.  Bilet miesięczny sieciowy
Rodzina 3+ 
 69,00  23,00

** bilet ważny łącznie z kolejowym biletem miesięcznym imiennym Przewozów Regionalnych lub Kolei Wielkopolskich
    w czasie jego obowiązywania, stanowiące dopłatę do biletu kolejowego

 

Bilet miesięczny imienny ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
Bilet 10-cio dniowy imienny ważny jest przez 10 kolejnych dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.
Bilet 60-cio dniowy imienny ważny jest przez 60 kolejnych dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.

Bilet kwartalny imienny jest ważny przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe

Bilet wakacyjny to bilet miesięczny imienny ważny na wszystkich liniach dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 18 roku życia. Bilet ważny jest na miesiąc lipiec i sierpień.

Do przejazdów na postawie biletu miesięcznego imiennego, 10-cio dniowego imiennego 
oraz 60-cio dniowego imiennego uprawniona jest osoba, na rzecz której bilet jest wydany, wraz z dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Bilet 60-minutowy upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie w ciągu 60 minut od jego skasowania.

Bilet 24 h uprawnia jedną osobę do wielokrotnego przejazdu dowolnym autobusem, dowolnej linii w okresie 24 godzin od jego skasowania.
Bilet jednorazowy rodzinny - jeden przejazd (we wszystkie dni tygodnia):
2 osoby dorosłe i max 4 dzieci (własnych lub przysposobionych) lub 1 osoba dorosła i max. 5 dzieci (własnych i przysposobionych) - dzieci do 18 lat.
Uwaga: rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są do okazania podczas kontroli dokumentu tożsamości oraz dowolnego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka.


Opłacie za przewóz zwierząt i rzeczy nie podlegają:
a) wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna,
b) wózki dziecięce,
c) przedmioty niezajmujące dodatkowego miejsca w pojeździe,
d) przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie nieprzekraczające wymiarów:
    65 x 45 x 25 cm       12 x 12 x 150 cm       90 x 75 x 10 cm
e) małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach,
f) pies przewodnik osoby ociemniałej zaliczonej do I grupy inwalidztwa.

 

Ceny biletów zawierają 8% podatku VAT.

 

1. Opłaty dodatkowe:
   a) za przejazd osób bez ważnego biletu na wszystkich liniach - 162,00 zł.
   b) za jazdę bez dokumentu uprawniającego do ulgi lub przejazdu bezpłatnego -  54,00 zł.
   c) za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu na wszystkich liniach - 54,00 zł.
   d) za przewóz zwierząt i rzeczy nie dopuszczonych do przewozu -  54,00 zł.
   e) za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny
      podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 405,00 zł.   
   f) opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone przez przewoźnika koszty związane ze
      zwrotem lub umorzeniem dodatkowej opłaty wynosi 16,20 zł.
2. Wysokość opłaty dodatkowej obniża się w przypadku:
   a) natychmiastowego uiszczenia opłaty u kontrolera lub najpóźniej następnego dnia
      roboczego w kasach Spółki opłata wynosi:  za brak biletu 81,00 zł./za bilet opłacony 
      w cenie niższej niż wartość biletu na danej trasie 27,00 zł./ za przewóz
      zwierząt  i rzeczy bez ważnego biletu 27,00 zł./
   b) uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłata
      wynosi:  za brak biletu  105,30 zł./  za bilet opłacony w cenie niższej niż wartość
      biletu na danej trasie 35,10 zł./  za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu 35,10 zł./Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z biletów "Rodzina 3+" jest Karta Dużej Rodziny przyznawana przez Prezydenta Miasta Gniezna.

 

NA LINIACH MPK W GNIEŹNIE OBOWIĄZUJĄ 
BILETY Z NADRUKIEM „MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie”