MPK Gniezno

10/07/2017

Unijne dofinansowanie stało się faktem

W poniedziałek, 10 lipca Prezes Zarządu podpisał z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę, na mocy której MPK otrzyma 11,5 mln zł dotacji na realizację projektu skłądającego się m.in. z zakupu autobusów i przebudowy zajezdni.

Obecnie trwa już procedura przetargowa, której celem będzie wyłonienie dostawcy 12 szt. autobusów, które zastąpią najbardziej zaawansowane wiekiem pojazdy. Wszystkie nowe pojazdy będą wyposażone w klimatyzację miejsca kierowcy i przedziału pasażerskiego. Nowością będzie wyposażenie autobusów w ładowarki USB.

Przebudowa bazy to przede wszystkim modernizacja warsztatu naprawczego, wybudowanie automatycznej myjni portalowej dla autobusów. Ponadto wymieniona zostanie nawierzchnia placu wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, stacje podczyszczania, zbiorniki retencyjne wody deszczowej).

Całkowite koszty wszystkich zadań opiewać będą na 16,8 mln zł, z czego przyznana dotacja stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.