MPK Gniezno

04/08/2016

zbiletem.pl

Rozszerzając możliwości funkcjonalne naszej komunikacji uruchomiliśmy nowy kanał sprzedaży biletów elektronicznych: zbiletem.pl

Unikatową cechą systemu jest weryfikacja ważności biletu okresowego jedynie na podstawie numeru PESEL.

Zapraszamy do korzystania.