MPK Gniezno

02/03/2016

Zapytanie ofertowe

http://www.mpk.gniezno.pl//files/medias/image/Zapytanie ofertowe marzec 2016.pdf Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy bazy autobusów miejskich w Gnieźnie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.