Fundusze Europejskie

05/09/2018

Portal promujący działania MPK Gniezno

W ramach projektu tworzymy portal internetowy promujący nasze działania. Chcemy, aby nasze działania wzmocniły postrzeganie komunikacji zbiorowej, jako dogodnego i efektywnego środka transportu. 

Poprzez informacje zamieszczane na portalu mieszkańcy Gniezna i gmin ościennych będą zachęcani do korzystania z niskoemisyjnych form transportu, w szczególności komunikacji publicznej. 

Będziemy się starać, aby nasze działania przyczyniły się do wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie przewagi środowiskowej, czasowej i kosztowej niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej nad samochodową.

 

Link do strony

https://komunikacja.gniezno.pl/