Fundusze Europejskie

27/12/2018

Realizacja działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi

Celem szczegółowym tego zadania w projekcie jest realizacja działań informacyjno - promocyjnych poprzez budowanie pozytywnego wizerunku komunikacji miejskiej oraz zachęcanie do korzystania z tej formy transportu. 

 

                         

 

                        

 

Przekaz skierowany jest do mieszkańców miasta Gniezna i gmin ościennych, pasażerów komunikacji miejskiej, kierowców, jak również turystów odwiedzających ten region, tak aby skutecznie dotrzeć z informacją do jak najszerszego grona beneficjentów projektu. W naszych działaniach postaramy się pokazać korzyści wynikające z jego realizacji. Projekt kampanii jest komplementarny z politką zrównoważonej mobilności miejskiej.       

Działania w ramach kampanii obejmują:

  • informacje przekazywane poprzez fullback na autobusach,
  • ulotki,
  • plakaty,
  • spoty informacyjno - promocyjne na telebimach,
  • filmy informacyjno - promocyjne w telewizji lokalnej,
  • ogłoszenia w prasie lokalnej,
  • materiały informacyjno - promocyjne.