Fundusze Europejskie

23/11/2017

Wizualizacja projektu

Wizualizacja projektu w zakresie zadania "Przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej w Gnieźnie", w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego pn.: "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi".