Fundusze Europejskie

23/11/2017

Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu - Urząd Marszałkowski 10.07.2017 r.

W dniu 10.07.2017 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi" nr RPWP.03.03.01-30-0026/16-00 w ramach: Osi Prioretytowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1. "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-2020, pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkoplskiego a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Piotra Stasiaka - Prezesa Zarządu.