MPK Gniezno

06/07/2017

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (06.07.2017r.)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (06.07.2017r.) - Zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MIDI w ramach projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi"http://www.mpk.gniezno.pl//files/medias/image/06.07.2017r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf