MPK Gniezno

31/03/2017

MPK patronem klasy zawodowej

Na mocy podpisanego dziś porozumienia MPK stało się patronem klasy, w której młodzież będzie się uczyć w zawodzie kierowca - mechanik.

Kryzys kadrowy jaki przeżywa dziś branża transportowa jasno wskazuje, że niezbędne jest podjęcie działań, które w sposób systemowy pozwolą na dopływ profesjonalnie wyszktałconej kadry do obsługi ciężkich pojazdów.

Prezes MPK razem z dyrektorem ZSP nr 2 im. Jana Pawła II w Gnieźnie podjęli wspólną inicjatywę, która pozwoli na wyszktałcenie młodych osób oraz zapewnienie im dostępu do niezmiernie ciekawego i pełnego wyzwań rynku pracy, którym jest praca na rzecz transportu.

Nabory do klasy zawodowej prowadzi ZSP nr 2 im. Jana Pawła II w Gnieźnie.