MPK Gniezno

25/08/2016

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie studium wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wesoła7.http://www.mpk.gniezno.pl//files/medias/image/zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf