MPK Gniezno

21/08/2017

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (18.08.2017r.)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (18.08.2017r.) dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 12 autobusówhttp://www.mpk.gniezno.pl//files/medias/image/18.08.2017r. sprostowanie ogoszenia.pdf